CONTACT US
Contactor: Dr. Andy Bu
Email: andybu@abyrf.com
Tel:+86-138 9193 4136
Fax:+86-25-84982808
Add:No. 70, Yanchong Road, Jiangning District, Nanjing, China

FA/D(两通道独立电调)集束型基站一体化电调美化天线

频率范围(MHz) 1710~2170MHz 2170~2690MHz
增益(dBi) 17dBi±0.5 17.5dBi±0.5
极化方式 ±45°
驻波比 ≤1.5
端口隔离度(dB) ≥28dB
水平面波束宽度 68±6° 60±6°
垂直面波束宽度 6±2° 5±2°
下倾角范围 2~10°
前后比 ≥25dB
第一上副瓣抑制 ≤-15dB
0°交叉极化比 ≥15dB
±60°交叉极化比 ≥10dB
三阶互调 ≤-102dBm
功率容量 250W
接口形式 3*(4*7/16-DIN Female)
水平方位角 单扇区±10°,整体±20°